Sách Marketing: TUNG SẢN PHẨM (LAUNCH) - Jeff Walker.
Sách Kinh Tế Tổng Hợp: KINH TẾ HỌC HÀI HƯỚC - Steven D. Levitt.
Sách Quản Trị Nhân Sự: AI LẤY MIẾNG PHO MÁT CỦA TÔI - Spencer Johnson.
Sách Quản Trị Tài Chính: BẺ KHÓA BÍ MẬT TRIỆU PHÚ - Thomas J. Stanley - William D. Danko.
Sách Khởi Nghiệp: GIAN NAN CHỒNG CHẤT GIAN NAN - Ben Horowitz.
Sách Kinh Tế Tổng Hợp: CUỘC NỔI DẬY Ở PHỐ WALL - Michael Lewis.
Sách Marketing: ĐIỂM BÙNG PHÁT - Malcolm Gladwell.
Sách Phát Triển Kỹ Năng: TUẦN LÀM VIỆC 4 GIỜ - Timothy Ferriss.
Sách Kinh Tế Tổng Hợp: THẾ GIỚI PHẲNG - TÓM LƯỢC LỊCH SỬ THẾ GIỚI THẾ KỶ 21 - Thomas L. Friedman.
Sách Quản Trị Nhân Sự: 7 CÂU HỎI THẦN KỲ CỦA MỌI SẾP GIỎI - Michael Bungay Stanier.