Hiển thị các bài đăng có nhãn sach-khoi-nghiepHiển thị tất cả
Sách Khởi Nghiệp: GIAN NAN CHỒNG CHẤT GIAN NAN - Ben Horowitz.
Sách Khởi Nghiệp: KHỞI NGHIỆP TINH GỌN - Eric Ries.
Sách Khởi Nghiệp: KHÔNG ĐẾN MỘT - Peter Thiel, Blake Masters.