Hiển thị các bài đăng có nhãn sach-ky-nangHiển thị tất cả
Sách Phát Triển Kỹ Năng: TUẦN LÀM VIỆC 4 GIỜ - Timothy Ferriss.
Sách Phát Triển Kỹ Năng: NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN - Donald J. Trump.
Sách Phát Triển Kỹ Năng: ĐẮC NHÂN TÂM - Dale Carnegie.
Sách Phát Triển Kỹ Năng: ĐỪNG BAO GIỜ CHIA ĐÔI LỢI ÍCH TRONG MỌI CUỘC ĐÀM PHÁN - Chris Voss.
Sách Phát Triển Kỹ Năng: 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ - Stephen R Covey.