Hiển thị các bài đăng có nhãn sach-marketingHiển thị tất cả
Sách Marketing: TUNG SẢN PHẨM (LAUNCH) - Jeff Walker.
Sách Marketing: ĐIỂM BÙNG PHÁT - Malcolm Gladwell.
Sách Marketing: 22 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG MARKETING - Al Ries, Jack Trout.
Sách Marketing: NHỮNG ĐÒN TÂM LÝ TRONG THUYẾT PHỤC - Robert B. Cialdini.