Hiển thị các bài đăng có nhãn sach-nhan-suHiển thị tất cả
Sách Quản Trị Nhân Sự: AI LẤY MIẾNG PHO MÁT CỦA TÔI - Spencer Johnson.
Sách Quản Trị Nhân Sự: 7 CÂU HỎI THẦN KỲ CỦA MỌI SẾP GIỎI - Michael Bungay Stanier.
Sách Quản Trị Nhân Sự: 5 ĐIỂM CHẾT TRONG TEAMWORK - Patrick Lencioni.