Hiển thị các bài đăng có nhãn sach-quan-triHiển thị tất cả
Sách Quản Trị Chung: BINH PHÁP TÔN TỬ - Sun Tzu (Tôn Vũ).
Sách Quản Trị Chung: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI - Jim Collins.
Sách Quản Trị Chung: HÃY BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI TẠI SAO? - Simon Sinek.
Sách Quản Trị Chung: 48 NGUYÊN TẮC CHỦ CHỐT CỦA QUYỀN LỰC - Robert Greene.